utorak, 5. decembar 2017.  11:09h

Dnevni red 18. sednice skupštine Grada Vršca

Skupština Grada Vršca, 18. sednica, zakazana je za 7. decembar od 9 sati.

Predlog dnevnog reda:

1. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog izveštaja o izvršenju Odluke prvog rebalansa budžetu grada Vršca za period 01.01.2017.-30.09.2017. godine.u;

2. Donošenje Odluke o izmenama Odluke o visini stope poreza na imovinu u opštini Vršac.

3. Donošenje Odluke o pribavljanju u javnu svojinu Grada Vršca neizgrađenog građevinskog zemljišta, katastarske parcele br. 279 KO Sočica I na osnovu poklona.

4. Donošenje Odluke o izmenama Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine.

5. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o opštinskim putevima.

6. Donošenje Odluke o suosnivanju Javnog preduzeća „ Urbanizam“ Pančevo.

7. Donošenje Odluke o usvajanju Početnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća za stambeno poslovanje VRŠAC Vršac U LIKVIDACIJI.

8. Donošenje Odluke o usvajanju Početnog likvidacionog bilansa JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNjU, RAZVOJ I UREĐENjE GRADA I PODRUČJA GRADA VRŠCA VAROŠ VRŠAC U LIKVIDACIJI.

9. Razmatranje i usvajanje Plana korišćenja mesnog samodoprinosa za zdravstvo za 2018. godinu.

10. Donošenje Rešenja o izmeni Rešanja o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Borislav Petrov Braca“ Vršcu.

11. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju Koordinacionog odbora za nadzor nad prikupljanjem i korišćenjem sredstava opštinskog samodoprinosa za izgradnju kanalizacije.

MOJKraj.rs možete pratiti i preko mobilnih aplikacija.
Za Android kliknite OVDE, a za iOS OVDE
EUR 0.00 0.00 USD 0.00 0.00 CHF 0.00 0.00 SEK 0.00 0.00