četvrtak, 5. septembar 2019.  11:33h

Vršac dobio novac za energetsku efikasnost

Član Gradskog veća zadužen za zaštitu živtne sredine Miloš Vasić prisustvovao je u Pokrajinskoj vladi svečanoj dodeli ugovora na osnovu konkursa Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, koji je raspisan za dodelu sredstava jedinicama LS za izradu analize za energetsku efikasnost javnih objekata, po kojkem je Grad  Vršac je dobio sredstva da se na šest zgrada javnih ustanova izradi analiza energetske efikasnosti sa predlogom mera za sanaciju zgrada.

Sredstva za izradu analiza su u celosti obezbeđena od strane EVROPSКE BANКE ZA OBNOVU I RAZVOJ, a Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj pruža tehničku podršku, na osnovu potpisanog Memoranduma o razumevanju između Autonomne pokrajine Vojvodine, Sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i Evropske banke za obnovu i razvoj u vezi sa projektom „Energetska efikasnost javnih zgrada u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Javni objekti za koje je Grad Vršac dobio sredstav za  izradu analize energetske efikasnosti:

Gradski muzej, Bulevar Žarka Zrenjanina 20, Vršac,

Dom zdravlja, Abraševićeva BB, Vršac,

OŠ „Moša Pijade“, Trg oslobođenja 2, Gudurica,

Školski centar „Nikola Tesla“, Sterijina 40-44, Vršac,

PU „Čarolija“, Trg Nikole Pašića 2, Vršac,

OŠ „Кoriolan Doban“, Vršačka BB, Кuštilj.

To je put da se prikupe podaci javnih ustanova na osnovu kojih bi se izradili Elaborati energetske efikasnosti koji će poslužiti za drugu fazu projekta u kojoj će se aplicirati za potrebna sredstva kao bi se podigla energetska efikasnost objekata.

Realizacijom ovog projekta postiže se nekoliko ciljeva, pre svega ušteda u korišćenju energije, što je i ušteda za budžete, jer se računi za energente plaćaju upravo iz budžeta Grada Vršca. Od strateškog značaja je  i ekološka dimenzija koja podrazumeva mnogo manje zagađenja naše okoline, a time se obezbeđuje mnogo ugodniji boravak u školama, ustanovama zdravstvene zaštite, predškolskim ustanovama i ustanovama kulture.

MOJKraj.rs možete pratiti i preko mobilnih aplikacija.
Za Android kliknite OVDE, a za iOS OVDE
EUR 0.00 0.00 USD 0.00 0.00 CHF 0.00 0.00 SEK 0.00 0.00