utorak, 1. novembar 2022.  19:38h

Promena cene daljinskog grejanja

Skupština Grada Vršca, na poslednjem zasedanju, donela je Odluku o korekciji cene za daljinsko grejanje.

Prema rečima Jovana Kneževića, direktora Javno komunalnog preduzeća Drugi Oktobar, povećanje je minimalno u odnosu na poskupljenje troškova i taman toliko da bi sistem mogao da funcioniše.

“Gledajući prosečno, sada će za stan od 50 m2 iznositi 69.472,50 naspram dosadašnjih 60.093,50 dinara. Takođe će olakšavajuća okolnost biti i to što će sada veći procenat troška biti raspoređen na fiksni deo koji se plaća tokom svih 12 meseci godišnje”, dao je primer Knežević.

Knežević je takođe naveo i da će se poštovati preporuka Ministarstava da se stanovi neće pregrejavati kada su temperature visoke, pa će i to uticati na manje račune.

“Moram reći da ova cena nije dugo korigovana, a i to što je korigovana u prethodnom periodu nije bilo dovoljno, imajući u vidu da smo pre nekoliko godina videli raskorak u ceni i troškovima koji prate ovu delatnost. Za određivanje cene toplotne energije merodavna je Uredba o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom. Mi smo pošli od te uredbe i koristili predviđene formule i dobili cenu, koju smo ipak korigovali na niže, procenjujući da ćemo ipak moći dodatno da izađemo građanima u susret, a pokrijemo troškove”, rekao je Knežević.

Ukupni troškovi grejanja sastoje se od varijabilnih i fiksnih troškova. Varijabilni troškovi, iz kojih proizilazi cena za tarifu „energija“, zavise od potrošnje i cene energenata, kao što su gas, struja, voda i još drugih inputa, sa svim zavisnim troškovima operatora transportnog i distributivnog sistema.

“I oni se naplaćuju od oktobra do aprila, tokom grejne sezone. Fiksni troškovi, iz kojih proizilazi cena za tarifu „površina“, predstavljaju troškove materijala za investiciono i tekuće održavanje, troškove ostalog materijala, amortizaciju i sve ostale troškove i na računu se raspodele na svih 12 meseci u toku godine. Iako cenu nismo menjali predhodnih godina mi smo ipak ulagali mnogo u kotlove, toplotnu mrežu i ceo sistem grejanja kako bi građani imali stabino snabdevanje”, kaže Knežević.

On dodaje da je ovo minimalno povećanje kako bi sistem funcionisao.

“Prema ovoj metodologiji prosečna cena po kvadratu iznosiće 1.380 dinara, primera radi u Beogradu je cena iz 2018. godine 1.346,44 po kvadratu. Ukupni godišnji trošak za grejanje, za stan od 50 m2, iznosiće 69.472,50, od čega je 29.140,00 dinara fiksni deo koji se plaća na 12 rata, naspram dosadašnjih 60.093,50 dinara. Prethodnih godina smo se takođe odricali korektivnog elementa i fiksni deo cene smo podizali neznatno u odnosu na izračunatu. Ovakva praksa preuzimanja dela troškova grejanja od strane preduzeća dovela bi u pitanje poslovanje Toplane i spremnost za nastupajuću grejnu sezonu. U skladu sa zahtevima Ministarstva rudarstva i energetike, koji se odnose na štednju električne i toplotne energije, ove godine, koliko nam vremenski uslovi budu dozvolili, smanjićemo grejanje u objektima koji se greju sa Toplane. Smanjenjem isporučene energije direktno ćemo uticati na niži iznos računa za grejanje. Rasterećivanje na fiksni deo koji se plaća tokom cele godine, olakšaće građanima plaćanje”, istakao je direktor JKP Drugi oktobar Jovan Knežević.

MOJKraj.rs možete pratiti i preko mobilnih aplikacija.
Za Android kliknite OVDE, a za iOS OVDE
EUR 0.00 0.00 USD 0.00 0.00 CHF 0.00 0.00 SEK 0.00 0.00